ای بهتر از بوی باران

شاعر : سارینا قدمی،عضومرکز شماره یک کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٣ سال
قالب شعر : نیمایی

ای بهتر از بوی باران
کجاست رد پای تو که عطر فرشتگان رابا خود دارد
به نام خالق هستی
در مقدمه قلم راراضی می کنم که با رقصش ، دل کاغذ را پرکند ......

شعر


ای بهتر از بوی باران

کجاست رد پای تو که عطر فرشتگان رابا خود دارد

به نام خالق هستی

در مقدمه قلم راراضی می کنم که با رقصش ، دل کاغذ را پرکند ......

واژه هایی که دلتنگی ام را توصیف می کند

با واژه هایی از جنس نور

           از جنس آمدنت!

ای زیباترین بهانه ام برای نوشتن

      آمدنت را انتظار می کشم

روزی که می آیی ،

           رنگین کمان خوشبختی را...

          فرش راهت می کنم

روزی که می آیی ،

            غم ها پر می کشند!

روزی که می آیی ،

               فصل شکفتن شادی هاست!

ای کاش ، زودتر بیایی ....

                                           ای کاش ......!

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال تولید : ۱٣٩۶