شعری برای مسجد

شاعر : زینب محمدپور ۱۱ساله عضو مرکز مهران کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٣ سال
قالب شعر : سپید

مسجد آن خانه ی پرنور خدا
خانه ی سبز وقشنگ وباصفا

شعر


مسجد آن خانه ی پرنور خدا

خانه ی سبز وقشنگ وباصفا

خانه ای از همه رنگ

توی این خانه ی آبادوقشنگ

همه جا بوی خدامی پیچد ..

موقع زمزمه ی خوب اذان

همه جامی پیچد

بوی پرنورخدا

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال تولید : ۱٣٩۶