نذر

شاعر : الهه همتیان
گروه سنی : ۱۵ تا ۱٧ سال
قالب شعر : سپید

شفاعت کن!
دست های پینه بسته ی مادرم را
که سالها...
نوجوان 15 ساله الهه همتیان عضو کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مرکز شلمزار ، استان چهر محال و بختیاری است .

شعر

((نذر))

شفاعت کن!

دست های پینه بسته ی مادرم را

که سالها...

                     رج

                               به

                                     رج

و

                   گره

                          به

                                  گره

بافت...

تا نذر خستگی قدم های 

                                           زائرانت کند.

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩۶
سال تولید : ۱٣٩۶