گل های کاغذی

شاعر : حسین صیادی
گروه سنی : ۱۵ تا ۱٨ سال به بالا
قالب شعر : سپید

اینجاکبوتردلم
احساس غربت می کند
اوبامن وتنهاییش
آهسته صحبت می کند
اینجادرختان آهنی است
کبوترانش زنده نیست
گل های اینجا کاغذی است
اثر نوجوان 16 ساله حسین صیادی عضو کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مرکز کیان ،استان چهار محال و بختیاری است .

شعر

اینجاکبوتردلم

احساس غربت می کند

اوبامن وتنهاییش

آهسته صحبت می کند

اینجادرختان آهنی است

کبوترانش زنده نیست

گل های اینجا کاغذی است

اما در آنجا در حرم

گل های شادی زنده است

آن جا نگاه خادمان

لبریزعطرخنده است

آنجا لباس سقف ودر

پیراهنی از عکس ماست

شعر قشنگ سادگی

درچهچه نقاره هاست

حالادراینجاتوی شهر

حتی نمی آید نسیم

اینجاکبوتر رنگ دود

تنها نشسته روی سیم

آقا امام ما رضا(ع)

کن بخششی آقا! به ما

آور مرا توی حرم

با بخشش ولطف وکرم

 

 

 

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩۶
سال تولید : ۱٣٩۶