درخت و خورشید

دسته : طبیعت
شاعر : عطیه رئوفی
گروه سنی : ٨ تا ۱٢ سال
قالب شعر : سپید

درخت لباس برگی بر تن پوشیده
خورشید چیزی را نمی​ بیند و فقط می ​تابد
چشم​های خورشید را نور زده...

سروده ی : عطیه رئوفی گروه سنی ج ، عضو مرکز شماره 3 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم

شعر


درخت لباس برگی بر تن پوشیده

خورشید چیزی را نمی بیند و فقط می تابد 

چشمهای خورشید را نور زده 

و او از مهربانی فقط می تابد و می تابد

خورشید 

درخت را با دستهای پر از نورش بغل می کند

درخت ناز می کند و لبخند می زند.مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩۶
سال تولید : ۱٣٩۶