دل پاییزی

دسته : عاطفی
شاعر : سیده هستی قادری
قالب شعر : سپید

دلم مانند یک کوه
همیشه ساکت وآرام
دل من بوی غم دارد
دلم خاموش و پرمعنا.

سیده هستی قادری،12ساله
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره یک ساری

شعر

دلم مانند نارنجی

دلم مانند یک سیب

دلم مانند یک پاییز

 دردی دارد غم انگیز

دلم مانند یک کوه

همیشه ساکت وآرام

دل من بوی غم دارد

دلم خاموش و پرمعنا.