نمره بیست ستاره ها

شاعر : حدیث اسماعیلی
گروه سنی : ۱۱ تا ۱۵ سال
قالب شعر : سپید

براي يك ستاره بيست مي دهد
وروي غلط هاي بعضي ها خط مي كشد

شعر

نمره بيست ستاره ها

چراغ ها دربالاي حرم

مثل بچه هاي مدرسه به صف ايستاده اند

وكم كم به كلاس آسمان مي روند

مردم پشت سرهم آرزو مي كنند

وچراغ ها آرزوهاي آن هارا مثل مشق توي آسمان مي نويسند

خداهرشب

براي يك ستاره بيست مي دهد

وروي غلط هاي بعضي ها خط مي كشد

همه ي مردم دوست دارند

كارنامه هايشان را توامضا كني

وانگشت بزني

              

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال تولید : ۱٣٩۶