کبوترحرم

شاعر : ثنا محمدزاده
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال
قالب شعر : چهار پاره

ابرتيره دلم
پاره پاره مي شود
آسمان قلب من
پرستاره مي شود

شعر

كبوترحرم

زيرچترآسمان

درحرم نشسته ام

دلم را به سوي غصه ها

شادمانه بسته ام

ابرتيره دلم

پاره پاره مي شود

آسمان قلب من

پرستاره مي شود

يك صداي آشنا

 ازفضاي روبه رو

مي رسدبه گوش من

بق بقو بقو بقو

بق بقو كنان

دسته كبوتران

آب ودانه مي خورند

مي پرند درآسمان

مي شوم كبوتري

چون كبوترحرم

دورگنبدطلا

شادمانه مي پرم

               

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال تولید : ۱٣٩۶