عجایب هشتگانه

شاعر : ندا زرین سراج
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال
قالب شعر : سپید

وقتي كه در هواي آفتابي
باران ببارد.....

شعر

              عجايب هشتگانه

گنبدت خورشيد

وزائراني كه مي بارند...

عجايب جهان هشتگانه مي شود

وقتي كه  در هواي آفتابي

باران ببارد.....

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال تولید : ۱٣٩۶