تو در همه ی صداهایی

تو در همه ی صداهایی

شاعر : آریسا رجبیان
گروه سنی : ٧ تا ٩ سال
قالب شعر : چهار پاره

تو در همه ی صداهایی
درصدای حنجره ی زنی که گریه می کند
درصدای کودک پنج ساله ی مریض

شعر

تو در همه ی صداهایی

درصدای حنجره ی زنی که گریه می کند

درصدای کودک پنج ساله ی مریض

درصدای کسی که در آپارتمان کهنه ایی نشسته

در صدای جنگل های سوخته

گل های چیده شده

وقفل هایی که به پنجره فولادت بسته می شوند

در صدای من

صدای مادر

وکبوترهایی که در آسمان مهربانی ات پرواز می کنند.

آریسا رجبیان

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعرهای روایی (قصه های منظوم)
سال انتشار : ۱٣٩۶
سال تولید : ۱٣٩۶