اندازه دلتنگی

دسته : عاطفی
شاعر : امید محمودی
گروه سنی : ۱٠ تا ۱۴ سال
قالب شعر : سپید

قیمت دیدن تو چقدر است ؟
فقط قلک سفال می داند ....

شعر

اندازه دلتنگی

 

قیمت دیدن تو چقدر است ؟

فقط قلک سفال می داند 

عمق دلتنگی من تا چه اندازه است 

وقتی هر روز با هزار حسرت 

از روزنه به فضای خالی آن می نگرم


شاعر : امید محمودی عضو نوجوان مرکز بیستون استان کرمانشاه

مشخصات شعر
زبان : فارسی
سال انتشار : ۱٣٩۶