دعا

شاعر : اسرا شعبانی عمرانی
قالب شعر : سپید

کبوترهای آسمون
پر بکشید
تا آسمونا
برید تا پیش ابرها
دعا کنید برای ما

اسرا شعبانی عمرانی،12ساله
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نکا

شعر

کبوترهای آسمون

پر بکشید

تا آسمونا

برید تا پیش ابرها

دعا کنید برای ما

بگین به اون خدا

نشسته اون بالا

منتظر نامه ای

برسه تا از بنده ها

بگین خدای مهربون

شفا بده شفا

هرچی مریض تو خونه ها