تسبیح سنگ های رودخانه

شاعر : سیده سارا کاظمی
گروه سنی : ۱۴ تا ۱۶ سال
قالب شعر : سپید

کم حرف شده ام!
از غوغای خانه ات چه خبر؟!
مهتاب نقره ای،صدبار صدایت کرده است

سیده سارا کاظمی نوجوان15ساله
عضو کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مرکز فرهنگی هنری شماره3 شهرکرد استان چهار محال و بختیاری است .

شعر

 

کم حرف شده ام!

از غوغای خانه ات چه خبر؟!

مهتاب نقره ای،صدبار صدایت کرده است

سارها برایت می خوانند

گنجشکها شلوغ کرده اند

تسبیح سنگهای رودخانه ، ذکر رضا رضاست؛

و من در صدای رودخانه

حل می شوم...

 

 

اثر سیده سارا کاظمی نوجوان 15ساله برگزیده  استانی شعر رضوی

کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مرکز فرهنگی هنری شماره3 شهرکرد استان چهار محال و بختیاری است .


مشخصات شعر
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩۵