نجوای کودکانه

شاعر : مهری کیخایی
گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال به بالا
قالب شعر : سپید

آسمان تیره شد
شنها خود را با
قرمزی خون در می آمیزند !

سروده ی عضو 15 ساله ی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان

شعر


آسمان تیره شد

شنها خود را با 

قرمزی خون در می آمیزند!

و این زوزه ی باد است

که با نجوای کودکانه

در آمیخته است.

و بی قرار،

آن را

به دنبال سر گمشده ی پدر می فرستد!

مشخصات شعر
زبان : فارسی
سال انتشار : ۱٣٩٠
سال تولید : ۱٣٩٠