شعر نوجوان

شعر نوجوان

دسته : عاطفی
شاعر : سارا یاراحمدی
گروه سنی : ۱۶ تا ۱٨ سال به بالا


... وچه ابتذالی دارد این کلمات
در برابر
نگاه تو ....
وقتی که آسمان چشمت را
برای پرواز اندامم می گسترانی
و کمرش می شکند واژه ای که
در توصیف لبخندت
انگشت به دهان مانده !

شعر

... وچه ابتذالی دارد این کلمات

در برابر

نگاه تو ....

وقتی که آسمان چشمت را

برای پرواز اندامم می گسترانی

و کمرش می شکند واژه ای که

در توصیف لبخندت

انگشت به دهان مانده !

و تو هیچ وقت

درک نخواهی کرد

که یک شاعر

برای لمس چشمانت

چه واژه هایی را

که به ابتذال نکشیده است ... !

سارا یاراحمدی

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعرهای روایی (قصه های منظوم)