فرش نقش

دسته : عاطفی
شاعر : فائزه حسینی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال

نقش فرش را دنبال می کنم
چه ساده سخت می شود...

سروده ی فائزه حسینی عضو نوجوان مرکز شماره 8 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم

شعر

 

نقش فرش رادنبال میکنم

چه ساده سخت میشود

چند نخ، چند دست

دست به دست میچرخد 

میرسد به من

نقش فرش

فرش نقش.

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩۶
سال تولید : ۱٣٩۵