ساعت

ساعت

دسته : عاطفی
شاعر : سحر بابایی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال
قالب شعر : سپید

هيچ وقت ازصداي خودش خسته نمي شد!

شعر

هيچ وقت ازصداي خودش خسته نمي شد!

تيك تاك تيك تاك

خستگي اينهمه سال دويدن

دويدن و دويدن

روي لحظات باقي مانده بود

آيينه خنديد و گفت: نگاهي بينداز!

تيك تاك،تيك تاك

پرده خودش را كنار كشيد

باورش نمي شد

قيافه اش جوان بود

ولي صداي پير شدنش به گوش مي رسيد

بايد باز نشسته مي شد!

مشخصات شعر
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩۶
سال تولید : ۱٣٩۶