نوای رها شدن

نوای رها شدن

دسته : طبیعت
شاعر : آناهیتا افسری
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال
قالب شعر : سپید

ابرها برروي سقف آبي زمين به تماشا ايستاده بودند

شعر

ابرها برروي سقف آبي زمين  به تماشا ايستاده بودند

خورشيد از پنجره ي آسمان مي تابيد

نواي رها شدن درهوا مي پيچيد

وآواز گنجشك برروي شيشه نشسته بود!

پرنده هاي خيال فراري از سرما، باز مي گشتند 

نفس بهار در سينه حبس شده بود

و در هر بازدم

برگ هاي درختان را مي لرزاند

و صداي گنجشك ها 

هنوز...

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گویش : فارسی تاجیکی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩۶
سال تولید : ۱٣٩۶