تنها برادر من

تنها برادر من

دسته : شعر
شاعر : فاطمه عمادی پور
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۵ سال
قالب شعر : چهار پاره

تنها برادر من
با اینکه خواب بودیم
یک خواب رنگ رنگی
فردا گناهمان شد
کابوس های جنگی

شعر

تنها برادر من

با اینکه خواب بودیم

یک خواب رنگ رنگی

فردا گناهمان شد

کابوس های جنگی

مادر برای جبهه

سرباز می فرستاد

یک قرعه هم به نام

تنها بردار افتاد

او رفت و از تفنگش

صدها گلوله بارید

رفت و دگر نیامد

در دشت جنگ خوابید

آوازه ی حضورش

در دشت و کوه پیچید

او شد شهیدونامش

برلوح کوچه خندید

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعرهای روایی (قصه های منظوم)
سال انتشار : ۱٣٩۶