آواز باران

آواز باران

دسته : شعر
شاعر : فاطمه عمادی پور
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال

آواز باران

وقتی
که در
آرامش دشتی
یک ابر
می خواند
درس نت
آواز باران را
در کوچه ها
پاییز می داند

شعر

آواز باران

 

وقتی

که در

آرامش دشتی

یک ابر

می خواند

درس نت

آواز باران را

در کوچه ها

پاییز می داند

خدا

همان کسی که

خواب زندگی

برای یک درخت

جور می کند

خدا

همان خدا که

خط رویش درخت و دانه را

پر از شعور و شور می کند

همانکه

سرنوشت دانه را

به دست آب و خاک می دهد

همان

خدای خوب که

به قلب کودکان

هوای پاک می دهد


فاطمه عمادی پور

مشخصات شعر
سال انتشار : ۱٣٩۶