یک ستاره

دسته : طبیعت
شاعر : ستاره محمودی
قالب شعر : مثنوی

یک ستاره پیش ما است
خواهر او توی راه است
خواهر او دیر کرده
پشت ابرها گیر کرده

شعر

یک ستاره         

یک ستاره پیش ما است

خواهر او توی راه است

خواهر او دیر کرده

پشت ابرها گیر کرده

تشنه بودم، آب خوردم

خسته بودم، تاب خوردم

تاب من شد پای بابا

خوابم آمد لالا لالا.

ستاره محمودی، 10 ساله

کانون پرورش فکری سیار روستای فریدونکنار

روستای بنه کنار