فاصله

دسته : عاطفی
شاعر : فروغ حسنی
قالب شعر : سپید

من می دانم
من می دانم او هست
او نزدیک است
اما نیست در این نزدیکی ها دل من
چه کنم؟!
دل من جا مانده!
دل من آنجا است
چه کنم؟!

شعر

فاصله

می دانم!

او نزدیک است

در همین نزدیکی

در همین باغ گذر

پیش این سرسبزی

در جوار کشت ها

لای بوی خاک ها

در همین شالی ها

پیش این شالی ها

در کنار دل روستایی ها

در کنار خود من

من می دانم

من می دانم او هست

او نزدیک است

اما نیست در این نزدیکی ها دل من

چه کنم؟!

دل من جا مانده!

دل من آنجا است

چه کنم؟!

نزدیک نیست

در فراسوی غروب است دل من

چه کنم نزدیک نیست؟!

کاش او بردارد

دست های دل من...

فروغ حسنی، عضو ارشد

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره یک ساری