پاییز و زمستان

دسته : طبیعت
شاعر : مهدی عرب عامری
قالب شعر : سپید

زمستان است
به جای پاییز
همه جا پاک،
همه جا سفید

شعر

پاییز و زمستان

فصل پاییز است

درختان همه زرد

            بی برگ

اندکی بعد سرد

*

زمستان است

به جای پاییز

همه جا پاک،

همه جا سفید

وای

چقدر لیز!

مهدی عرب عامری، 13 ساله، روستای ازباران

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سیار روستایی فریدونکنار