پولک رنگین

شاعر : ریحانه طالبی ۱۵ ساله – مرکز شماره ٢ بیرجند ( استان خراسان جنوبی ) مربی ادبی : محبوبه شواکندی
گروه سنی : ۱۵ سال
قالب شعر : مثنوی

شعر

سرم هر لحظه می چرخد به هرسویی به هر راهی

دلم این زمزمه دارد چرا نامم شده ماهی؟

دلم دیوار عشقش را به دور زندگی دوزد

تمام عمر، قلب من ز دوری رضا سوزد

چرا آقا نگاهی کم، به سوی من نیندازی؟

به پولک های رنگینم میان جزر و مد بازی

کنون دیواره ی سرما مرا دلگیر و تنها کرد

فشار غصه و دوری اسیر سیل غم ها کرد

میان آب این دریا کجا دنبال تو باشم

تمام عمر با هجران به زخم خود نمک پاشم

نسیمی حال می آید و می بافد دل و غم را

میان بارش باران صدای چک چک و نم را

من اکنون حاضرم دل را به پای دیدنش ریزم

ز لطف و خنده و عشقش دگر من حال لبریزم

میان انحنای دل همیشه ذره ای نور است

 نمیدانم چرا گنبد از این دریا بسی دور است

مشخصات شعر
زبان : فارسی
سال تولید : ۱٣٩۶