عشق یعنی ...

شاعر : فهیمه صفر زائی
گروه سنی : ۱٢ سال
قالب شعر : مثنوی

عشق یعنی چون حسینم در عطش/ از غم اصغر جهانی در عطش
عشق یعنی تازیانه بر بدن/این سراب جسم خاکی است یا که تن


سروده ی عضو نوجوان مرکز فرهنگی هنری شهرستان دوست محمد استان سیستان و بلوچستان

شعر

عشق یعنی چون حسینم در عطش/ از غم اصغر جهانی درعطش

عشق یعنی تازیانه بر بدن/این سراب جسم خاکی است یا که تن

عشق یعنی زجه از دل های خون/پا به پا رفتن به سر مرز جنون

عشق یعنی همچو قیس ، مولانا شدن/در جمع یاران دل تنها شدن

عشق یعنی تار و پودم یا حسین/ در ضمیرم در وجودم یا حسین

مشخصات شعر
زبان : فارسی
سال انتشار : ۱٣٩٠
سال تولید : ۱٣٩٠