زائر بهار

مجموعه شعر کودک رضوی

شاعر : لیلا جعفری قهفرخی
گروه سنی : ٧ تا ۱٢ سال
قالب شعر : چهار پاره

رائر بهار دربردارنده ی 9 عنوان شعری برای گروه سنی :ب وج می باشد.برخی از عناوین شعری این کتاب عبارتند از: تصویر یک حرم/ درقلب خود داری/ همراه با نسیم/ در حوض شب افتادو...
اشعار این مجموعه با نگاهی پدیده محور وعینی ،قابل دریافت برای کودکان می باشد ودر آن سعی شده از زاویه ای دیگر به موضوع امام رضا و مفاهیم دینی و...با زبانی ساده وروان نگریسته شود.نگاهی به زیبایی های نهفته در دل مضامین دینی، نگاهی دوباره به فضای حرم، جایگاه رفیع انبیاء در دل کودکان و نوجوانان و... درونمایه ی سایر اشعار این کتاب را تشکیل می دهد.
انتشارات اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان چهارمحال وبختیاری(دبیرخانه ی دائمی جشنواره ی تولید کتاب رضوی آن را در سال 1395 منتشر کرده است .

شعر

رائر بهار دربردارنده ی 9 عنوان شعری برای گروه سنی :ب وج می باشد.برخی از عناوین شعری این کتاب عبارتند از: تصویر یک حرم/ درقلب خود داری/ مهربان تر از نسیم / دستهایش آشیان/ همراه با نسیم/ در حوض شب افتادو...

اشعار این مجموعه با نگاهی پدیده محور وعینی ،قابل دریافت برای کودکان می باشد ودر آن سعی شده از زاویه ای دیگر به موضوع امام رضا و مفاهیم دینی  و...با زبانی ساده وروان نگریسته شود.نگاهی به زیبایی های نهفته در دل مضامین دینی، نگاهی دوباره به فضای حرم، جایگاه رفیع انبیاء در دل کودکان و نوجوانان و... درونمایه ی سایر اشعار این کتاب را تشکیل می دهد.


همراه با نسیم

چون ابر بیقرار

پرمیکشند باز

درکوچه ی بهار

 

این رد پای توست

درشعر دانه ها

ازعطرتوپراست

دست  جوانه ها

 

فواره های حوض  

چشمانشان تر است

صحن حرم پر از

بال کبوتر است  

 

هرکس که میرسد
 اینجا مسافر است

این آسمان پراز 

مرغ مهاجر است

 

هر صبح،  زائر

خورشید  مشهدند

گنجشکها که باز

در رفت و آمدند

*******************************

در قلب خود داری                                             فواره و کاشی

هرصبح موج نور                                             در صحن می پاشی                             

حوض حرم هستی                                            در خانه ای زیبا

من زائری کوچک                                            یک ماهی از دریا

هرچند من اینجا                                             از خانه ام دورم

در آبی این حوض                                           همسایه ی نورم

یک شب که می آمد                                         یک تور از دریا

راهی شدم با آن                                              تا آمدم اینجا

می خواستم یک روز                                       مهمان تو باشم

ماهی سرخی در                                             دستان تو باشم 

خوشحالم از اینکه                                           پیش تو ام حالا

تو خانه ی من باش                                        آبی ترین دریا

حالا کنار تو                                                 در زیر این گنبد

ماهی خوشبختم                                            درساحل مشهد


مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩۵
سال تولید : ۱٣٩۵