باران

دسته : طبیعت
شاعر : محمد بیدار
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال
قالب شعر : سپید

گل داخل گلدان خوب است که باشد
من باران را دوست دارم

شعر

باران

در هوای سرد،

باران می آید و برف و تگرگ

زرشک پلو در هوای سرد بارانی

ما در شالیزار برنج می کاریم.

دل من دریاست و

می خواهم دریا بماند

وقتی باران می آید

رود خانه پر آب می شود

چک چک باران را می شنوم.

گل داخل گلدان خوب است که باشد

من باران را دوست دارم

محمد بیدار، 10 ساله

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فریدون کنار