بستر خاک

دسته : عاطفی
شاعر : راضیه آصفی
گروه سنی : ۱٨ سال به بالا سال
قالب شعر : سپید

قلم به دست می نویسم

از آفتابی که خاک صدفش شد

از عرش که فرش پایش شد

سروده ی عضو ارشد مرکز آفرینش های ادبی شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان

شعر

«بستر خاک»

قلم به دست می نویسم

از آفتابی که خاک صدفش شد

از عرش که فرش پایش شد،

از غنچه ای که با شبنم اشکهایم و به یادش حیات گرفت.

از غروب می نویسم

ار دلتنگی های کودکانه ای که عاشقانه بوی سعادت می دهد

تنها یک بغض یا شاید یک اشک چاره اش باشد.

مشخصات شعر
زبان : فارسی
سال انتشار : ۱٣٩۴
سال تولید : ۱٣٩۴