امام رضا (ع)

شاعر : سایدا فتحی
گروه سنی : ٧ تا ۱٠ سال
قالب شعر : سپید

او نور است
من امام را دوست دارم

شعر

امام رضا (ع)

او نور است

من امام را دوست دارم

می چرخم در حرمش کبوترانه

امام رضا نور چشم من است.

سایدا فتحی، 9 ساله

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نکا