کارگاه میناکاری روی سفال

گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا
برگزار کننده : مرکز فرهنگی هنری شماره ۴ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان
شماره تماس : ٠٧۶٣٣۶٨۴۱٧٠

شرح برنامه

کارگاه فوق العاده میناکاری روی سفال ویژه مادران ، پسران و دختران بزرگتر از 10 سال در مرکز فرهنگی هنری شماره 4 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان برگزار می شود.

زمان :30 مرداد98 ساعت 13 الی 15

آدرس : بندرعباس  خیابان کشاورز کوچه کشاورز 4

تلفن : 07633684170

مشخصات برنامه
مشخصات و ویژگی های دوره :
امکانات و وسایل مورد نیاز :
روز : ٣٠ مرداد ٩٨
ساعت : ۱٣ الی ۱۵