«کتاب، کتاب است» در کتاب‌خانه مرجع کانون

برگزار کننده / مشارکت‌کنندگان : کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان

مجموعه‌ای از کتاب‌ها و نشریه‌های فارسی و غیرفارسی کتاب‌خانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قالب نمایشگاهی با عنوان «کتاب، کتاب است» در محل این کتاب‌خانه برپا شده است.

مشخصات برنامه
مکان برگزاری : کتاب‌خانه‌ی مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، پلاک ٢۴
از تاریخ :
۱٣٩٧/٠٨/٠۱
تا تاریخ :
۱٣٩٧/٠٨/٣٠