«مریم اسلامی» به زبان شعر به خردسالان آموزش می‌دهد

تاریخ خبر : ۱٣٩۵/٠٩/٠۱

مجموعه‌شعری چهارجلدی از «مریم اسلامی» برای مخاطبان خردسال، با موضوع آگاهی‌بخشی درباره‌ی مراقبت از خود در برابر آزارهای جسمی و جنسی منتشر شد.

شرح خبر

به گزارش خبرگزاری ایسنا، «به مامان و بابام می‌گم»، «جلو نیا! جیغ می‌زنم»، «دوست ندارم، بوسم کنی» و «دست نزنی به تنم» عنوان‌های این مجموعه‌ی چهار جلدی هستند که با زبان شعر با بچه‌ها گفت‌وگو می‌کند.

«غزاله بیگدلو»، تصویرگری این مجموعه را برعهده داشته و نشر غنچه این مجموعه را منتشر کرده است.

گفتنی است مریم اسلامی، این‌روزها مجموعه‌ای ۱۵ جلدی را برای خردسالان در دست دارد. این مجموعه که تاکنون پنج جلد آن نوشته‌شده در قالب چارپاره سروده می‌شود و مهارت‌های اجتماعی را به خردسالان می‌آموزد.