طرح «از کتاب ها بیاموزیم» آغاز شد

تاریخ خبر : ۱٣٩٧/٠٨/٠۵

گروه ترویج خواندن شورای کتاب کودک، نخستین کتاب و کارگاه مرتبط با آن را از طرح «از کتاب ها بیاموزیم» را بر روی وب سایت شورای کتاب کودک منتشر کرد.

شرح خبر

«از کتاب ها بیاموزیم» طرحی است از گروه ترویج خواندن شورای کتاب کودک برای گسترش خواندن، ارتقای کیفیت مطالعه و آشنایی همراه با لذت کودکان و نوجوانان از ادبیات و کتاب. در این طرح هر ماه دو کتاب از فهرست کتاب‌های مناسب شورا انتخاب و به همراه کارگاه مرتبط ، به‌صورت الکترونیکی، روی سایت شورای کتاب کودک منتشر می‌شود. این طرح برای بهره‌مندی مروجان خواندن، کتابداران، مادران و پدران، مربیان و آموزگاران علاقه‌مند اجرا می‌شود.

این طرح شامل کتاب‌های گروه‌های سنی الف تا د- ه با موضوعات زیر است:

مهارت‌های زندگی

صلح و پرهیز از خشونت

مشارکت و مدارا

حفظ محیط زیست

میراث فرهنگی

پژوهش

آشنایی با کتاب‌های مرجع

بهداشت و ایمنی

نخستین کتابی که گروه ترویج خواندن شورای کتاب کودک در طرح «از کتاب ها بیاموزیم» به آن پرداخته کتاب «چتری با پروانه های سفید» نوشته فرهاد حسن زاده است که به موضوع کمک کردن به دیگران و همکاری می‌پردازد.مشخصات خبر