فهرست لاک‌پشت پرنده به مناسبت روز جهانی کودک منتشر شد

تاریخ خبر : ۱٣٩٧/٠٧/٢۱

لاک‌پشت پرنده به مناسبت ۱۶ مهر، روز جهانی کودک فهرستی منتشر کرده است. این فهرست شامل کتاب‌های است که از داوران فهرست لاک‌پشت پرنده ۵ امتیاز (۵ لاک‌پشت) گرفته‌اند.

شرح خبر

این فهرست شامل ۱۹ عنوان کتاب از نویسندگانی همچون الویرا لیندو، آن فاین، فرهاد حسن‌زاده، نیل گیمن، لورن چایلد است؛

مشخصات خبر