قصه خاله رعنا و عمه نسا

خاله رعنا و عمه نسا تنها زندگی می‌کنند.
آن‌ها همسایه هستند و هر کدام در خانه خود گربه‌ای دارند.
یک روز خاله رعنا به دیدن عمه نسا می‌رود.
شیطنت گربه خاله رعنا در خانه عمه نسا موجب اتفاقاتی می‌شود.

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣٧۵
مدت زمان : 10دقیقه
عوامل :
نویسنده: پروین تجوید
فیلمبردار: پروین تجوید
تدوین‌گر: چنگیز صیاد
موسیقی: ناصر شکری
مدیرتولید: محمد طلوع
پویانما: پروین تجوید
صداگذار: چنگیز صیاد
تهیه‌کننده: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان