افسانه سیمرغ

دسته : قصه گویی
قصه گو : پروین حمیلی
گروه سنی : ٩ تا ۱۴ سال
موضوع قصه : افسانه ای

در سرزمینی پرند‌ه های زیبایی زندگی می‌کردند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند برای سامان دادن به زندگی‌شان پادشاهی انتخاب کنند؛ پس نزد هدهد دانا می‌روند و از او راهنمایی می‌خواهند. هدهد به آن‌ها می‌گوید پادشاه‌شان سیمرغ از قبل انتخاب شده است و برفراز کوه قاف آشیانه دارد. اما برای رسیدن به او باید از هفت دره‌ی خطرناک عبور کرد. در نهایت سی پرنده موفق می‌شوند از مراحل سخت عبور کنند و بدین‌سان افسانه سیمرغ شکل می‌گیرد.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : منطق الطیر عطار نیشابوری
مدت قصه گویی : ۱۵-۱٠ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری