سایه ای که نور شد.

استاد نمایش سایه‌ای که در شهر بازی به کار مشغول است، بعد از پایان یک نمایش، متوجه سایه‌اش می‌شود که میل به دنبال کردن او ندارد و می خواهد به بازی ادامه دهد. بین آن دو کشمکش بوجود می‌آید.
مرد جدی و بی حوصله است و تحمل شیطنت‌های سایه را ندارد و سایه مانند یک بچه سرخوش و کنجکاو، دائماً او را بدنبال خود می‌کشد.....

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣٩۴
تکنیک : طراحی حرکات با تکنیک paper- اجرای رنگ فتوشاپ- کامپوزیت با برنامه after effect
مدت زمان : 12 دقیقه . 40 ثانیه