ضرب المثل درباره ی کتاب

ضرب المثل آذری

مشخصات فیلم و صوت
اجرا کننده : حسن ناظری کلاس دوم
منبع : ادبیات شفاهی