پاییزه و پاییزه

فصل پاییز

دسته : ترانه ها

پاییزه و پاییزه
برگ درخت می ریزه

شرح فیلم و صوت

پاییزه و پاییزه 
برگ درخت می ریزه
هوا شده کمی سرد
روی زمین پر از برگ
ابر سیاه و سفید
رو آسمون را پوشید
دسته دسته کلاغها
می رن به سوی باغها
همه می گن به یک بار
قار و قار و قار و قار 

 

مشخصات فیلم و صوت
اجرا کننده : عرفان همت یار ۵ ساله
منبع : مربی مهد کودک