کفش کهنه

دسته : قصه گویی
قصه گو : دینا تواسون
گروه سنی : ٩ تا ۱۴ سال

این داستان از یکی از اشعار سعدی الهام گرفته است.باقر جوان تنگدستی که آنقدر قدرت خرید ندارد تا بتواند کفشهای پاره اش را تعویض کند،در مسجد با پیرزنی آشنا می شود که بسیار شکرگزار و خوشحال است. ...

مشخصات فیلم و صوت
مدت قصه گویی : ۱۵-۱٠ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری