معجون جادویی

دسته : قصه گویی
قصه گو : هانس لاریتسن
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال

خدایان برای تداوم بخشیدن به صلح دو خاندان«اِسیر» و «وانیر»،انسانی بسیار دانا به نام«کاواسیر»آفریدند.پس از مدتی «کاواسیر»کشته می شود و از خونش معجونی درست می شود که ...

مشخصات فیلم و صوت
مدت قصه گویی : ٢۵-٣٠ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری