مرد جوراب باف

دسته : قصه گویی
قصه گو : زهره منتظری
گروه سنی : ٩ تا ۱۴ سال
موضوع قصه : کهن

مردی از راه جوراب بافی روزگار می‌گذراند و از زندگیش راضی بود؛ اما زنی طمعکار داشت. یک روز مرد که از کار‌های زنش طاقتش را از دست داده بود زنش را کتک می‌زند. زن که پس از آن به میدان شهر می‌رود متوجه می‌شود مأموران به دنبال کسی هستند تا خواب شاه را تعبیر کند. زن نشانی همسرش را می‌دهد. قصه حکایت تعبیر خواب‌های مرد است برای پادشاه.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : مرزبان نامه
مدت قصه گویی : ٢٠-۱۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری