تقلید

در پشت یک کارخانه بزرگ، غول کاپیتالیسم در کمین نشسته است تا آدم‌ها را وادارد کند با تقلید از یکدیگر مشکلات خود را تغییر دهند.
این غول برای این تقلید و تغییر شکل‌ها، چیزهای جدیدی را در اختیار آدم‌ها قرار می‌دهد.
این بار طعمه‌های غول بچه‌هایی هستند که اشتیاق برای تغییر، آن‌ها را به سوی تغییر هویت به وسیله تکنولوژی سوق می‌دهد.

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣۵٨
مدت زمان :
عوامل :
نویسنده: وجیه‌الله فردمقدم
فیلمبردار: مهدی سماکار و وجیه‌الله فردمقدم
تدوین‌گر: محمد حقیقی
پویانما: وجیه‌الله فردمقدم
صداگذار: محمد حقیقی
تهیه‌کننده: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان