پسران فریدون

دسته : قصه گویی
قصه گو : شعله ایل بیگی پور
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال
موضوع قصه : حماسی

فریدون پادشاه، گیتی رابین سه فرزندش سلم، تور و ایرج تقسیم می‌کند. ایرج که امن‌ترین و آبادترین سرزمین را پادشاهی می‌کند مورد کینه برادران واقع شده و ناجوانمردانه کشته می‌شود. سال‌ها بعد نوه‌ی ایرج علیه ستمگری‌ها قیام می‌کند و گیتی دوباره آرام و آباد می‌شود.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : شاهنامه
مدت قصه گویی : ۱۵-۱٠ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری