اتّحاد

کبوتران با اتحاد و هماهنگی و بهره گرفتن از نیروی همدیگر موفق به گریز از دام صیاد می شوند. (بر اساس داستانی از کلیله و دمنه)

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣۶٨
مدت زمان : 9 دقیقه
عوامل : نویسنده: نازنین سبحان سربندی

فیلم بردار: عبدالله علیمراد

تدوین گر: محمد حقیقی

موسیقی: سعید شهرام

پویانما: نازنین سبحان سربندی، وجیه الله فرد مقدم

صداگذار: محمد حقیقی