گل خورشید

برگزیده هشتم قصه گویی رضوی چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا(علیه السلام)

دسته : قصه گویی
قصه گو : فاطمه روحی رحیم
گروه سنی : ٩ تا ۱۴ سال

قصه در مورد گل سفیدی است که این گل هدف و نگاه متفاوتی به زندگی دارد و با بقیه ی دوستانش در دشت که همه گل های قرمز هستند فرق دارد و از همان ابتدا دوست دارد که مثل باد به مکان های مختلف سفر کند و از زندگی یکنواخت لذت نمی برد تا این که باد عطری خوشبویی را به همراه خود می آورد و انگیزه ی گل را برای سفر و دل کندن از خاک دوچندان می کند و باد ،ابر،خاک،خورشید و ... به گل سفید قصه ی ما کمک می کنند تا به آرزوی خود برسد.در ادامه گل در نهایت به جایی می رسد که به آرامش دست می یابد.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : ایده از اینترنت و نوشته قصه گو
مدت قصه گویی : ٢٠-۱۵ دقیقه