خدا تواناست

دسته : قصه گویی
قصه گو : فرزانه قاسمی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال
موضوع قصه : مذهبی

پادشاهی، با شنیدن آیه‌ای با خود فکر می‌کند، امکان ندارد من با این همه بزرگی و عظمت به خفت بیفتم. غافل از این‌که با ااشتباهی کوچک همه چیز تغییر می‌کند. مردی حیله‌گر به جای او به تخت پادشاهی می‌نشیند و او به گدایی می‌افتد؛ اما پس از مدتی دوباره پادشاه می‌شود و عظمت خویش را به دست می‌آورد.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : شفاهی
مدت قصه گویی : ٢٠-۱۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری