آسمانی ها

دسته : قصه گویی
قصه گو : اسماعیل عسگری
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال
موضوع قصه : مذهبی

حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) نذر می‌کنند چنان چه حسن و حسین (ع) از بستر بیماری برخیزند، سه روز روزه بگیرند. وقتی زمان اَدای نذر می‌رسد، همه‌ی خانواده روزه می‌گیرند.
هر روز موقع افطار غذای‌شان را به یتیم و فقیر و اسیر می‌بخشند و خود با وجود ضعف بدنی روزه می‌گیرند؛ در نهایت آیه‌ی اطعام در وصف ااین خانواده نازل می‌شود.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : کتاب قصه ی آیه ها
مدت قصه گویی : ۱۵-۱٠ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری