پیر چنگی

پیرمرد نوازنده که به علت نا توانی مورد بی مهری مردم قرار گرفته به بیابان میرود و برای خدا ساز می‌نوازد در همان زمان خلیفه وقت در خواب میبیند که ...

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣٩٠
تکنیک : کات آوت anime studio
مدت زمان : 5 دقیقه
عوامل : مجری طرح : شرکت باربد فیلم
تهیه کننده : کانون پرورش
نویسنده : مجید ملا محمدی
فضاسازی : علی شکاری
طراحی شخصیت یا ساخت عروسک: علی شکاری
انیماتور : شهرام خوارزمی
تدوین: مریم سعیدی
موسیقی: شهرام خوارزمی
امور صدا: استودیو سیکات-نادر علیمردانی-رامین لنگرودی
عنوان بندی شهرام خوارزمی
مدیر دوبلاژ: شوکت حجت