قطره ی طلایی

دسته : قصه گویی
قصه گو : ربابه هاشمی
گروه سنی : ٩ تا ۱۴ سال
موضوع قصه : مذهبی

وقتی پروردگار پرندگان را خلق کرد، همه را به پیشگاه خود دعوت کرد تا به هر کدام هدیه‌ای بدهد. پرنده‌ای که دیرتر از همه رسیده بود، در سبد هدایا چیزی نمی‌بیند. دل شکسته نزد خدا می‌رود. خداوند قطره‌ای در گلویش می‌ریزد و از آن زمان پرنده زیباترین آواز‌ها را در وصف خدا می‌خواند.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : شفاهی
مدت قصه گویی : ۱٠-۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری